Philips TV logo

Aktivace záruky zdarma

Informace o produktu

DATUM ZAKOUPENÍ PRODUKTU

VÝROBCE

TYP ZAŘÍZENÍ

TYP ZAŘÍZENÍ

MODEL

MODEL

SERIOVÉ ČÍSLO

Sériové číslo je umístěné na krabici – z boku, na bílém štítku. Případně pak na zadní straně televizoru, opět na bílém štítku. Sériové číslo začíná většinou písmeny FZ a obsahuje 14 číslic

CENA (VČETNĚ DPH)

ČÍSLO DOKLADU

PRODEJNA

PRODEJNA

Osobní data

JMÉNO A PŘÍJMENÍ

MĚSTO-BYDLIŠTĚ

PSČ

ULICE, ČÍSLO POPISNÉ

TELEFONNÍ ČÍSLO

E-MAIL

TELEFONNÍ ČÍSLO