Philips TV logo

Aktivácia záruky zadarmo

Informácie o produkte

DÁTUM KÚPY PRODUKTU

VÝROBCA

TYP ZARIADENIA

TYP ZARIADENIA

MODEL

MODEL

SÉRIOVÉ ČÍSLO

Sériové číslo je uvedené na obale alebo na výrobku. Sériové číslo sa začína písmenami FZ a obsahuje 14 číslic

CENA (VRÁTANE DPH)

ČÍSLO DOKLADU

PREDAJŇA

PREDAJŇA

Osobné údaje

MENO A PRIEZVISKO

MESTO

PSČ

ULICA, ČÍSLO

TELEFÓNNE ČÍSLO

E-MAIL

MOBILNÉ ČÍSLO