Philips TV logo Philips TV logo

Besplatna aktivacija jamstva

Podaci o uređaju

DATUM KUPNJE UREĐAJA

Proizvođač

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

Nalazi se iza TV-a ili na kutiji od TV-a i ima ukupno 14 znamenaka

CIJENA UREĐAJA

BROJ RAČUNA

NAZIV TRGOVINE

NAZIV TRGOVINE

Osobni podaci

IME I PREZIME

OIB (SAMO ZA PRAVNE OSOBE)

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

TELEFON

E-MAIL

MOBITEL (NIJE OBAVEZNO)