Philips TV logo

Prijava za nagradnu igru

Podaci o uređaju

DATUM KUPNJE UREĐAJA

BREND

VRSTA UREĐAJA

VRSTA UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

MODEL UREĐAJA

SERIJSKI BROJ

CIJENA UREĐAJA

BROJ RAČUNA

NAZIV TRGOVINE

Osobni podaci

IME I PREZIME

GRAD

POŠTANSKI BROJ

ULICA I KUĆNI BROJ

TELEFON

E-MAIL

MOBITEL